Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Wiesław
Nazwisko: Waśniewski
Miejsce urodzenia: Kwidzyn
Data urodzenia: 15-04-1956
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Na wniosek Wydziału IV KW MO w Sieradzu Janusz Waśniewski, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych w Sieradzu oraz Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” przy MKZ NSZZ „Solidarność” w Sieradzu, został internowany 14.12.1981 na mocy decyzji nr 51 komendanta wojewódzkiego MO w Sieradzu z 15.12.1981, ponieważ „w przeprowadzonej z nim rozmowie oświadczył, że w dalszym ciągu będzie prowadził działalność związkową, pomimo że działalność ta jest w chwili obecnej zawieszona”. Na mocy decyzji nr 36 o uchyleniu internowania 29.04.1982 został zwolniony z ośrodka odosobnienia. Janusz Waśniewski figuruje również w „Wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego”, poz. 8857. IPN Ld 053/35 t. 56 (2/25/90), IPN Po 161/1.
Akta osobowe internowanego Janusza Waśniewskiego, osadzonego 15.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, 06.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, zwolnionego 29.04.1982. IPN Ld 24/108 (2/82).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Emigrant”, nr rej. 5218, prowadzony w okresie 23.06.1983 – 01.1988 przez Wydział IV KW MO/WUSW w Sieradzu, następnie od 04.06.1985 przez Wydział VI WUSW w Sieradzu przeciwko Januszowi Waśniewskiemu, „aktywnemu działaczowi byłej »Solidarności«” i „byłemu internowanemu”. Sprawa została zakończona, ponieważ inwigilacja J. Waśniewskiego „nie potwierdziła prowadzenia [przez niego] wrogiej działalności”. Materiały sprawy zdjęto 24.02.1988 z ewidencji i złożono w archiwum pod sygn. 1179/II, nast. zniszczono za protokołem brakowania nr RO-001/90 z 26.01.1990. Materiały o sygn. 1179/II zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Krzysztof” nr rej. 2077 prowadzonej w Wydz. IV KWMO w Sieradzu znajduje się doniesienie z 21.01.1982 na osobę Janusza Waśniewskiego. IPN Ld 0037/253 t. 2 (1070/I).
W aktach paszportowych znajduje się informacja o wniesieniu w stosunku do Janusza Waśniewskiego przez Wydział IV KW MO w Sieradzu zastrzeżenia wyjazdów za granicę nr Z-32/82 na okres 16.02.1982 - 16.02.1984. W charakterystyce J. Waśniewskiego sporządzonej 24.05.1982 przez Wydział IV pojawia się natomiast propozycja pozytywnego załatwienia jego wniosku o zgodę na wyjazd stały z Polski. J. Waśniewski odebrał paszport 30.08.1982, ale zrezygnował z wyjazdu. Zastrzeżenie anulowano 17.05.1984. IPN Ld 534/16280 (EASI 16280).
.