Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Konstanty Bronisław
Nazwisko: Miodowicz
Miejsce urodzenia: Gniewkowo
Data urodzenia: 09-01-1951
Imię ojca: Alfred
Imię matki: Zyta
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 25.06.2009 dotyczące Konstantego Miodowicza: wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Kr 54/08).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Beta" nr rej. KR 19792 zmienionej na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Sprawa była prowadzona przez Wydział III SB KWMO w Krakowie od 14.01.1978 do 05.03.1982 na grupę osób związanych ze środowiskiem krakowskiego Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS) oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ. IPN Kr 010/12064 (15475/II).
Zarejestrowany 15.04.1981 pod nr 24557 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Kret" prowadzonej przez Wydz. III/III-1 KWMO/WUSW w Krakowie od 20.03.1981 do 29.08.1984 w związku "z wykorzystywaniem organizacji społeczno-politycznych do prowadzenia wrogiej działalności politycznej". Materiały dotyczyły prowadzenia aktywnej działalności antyreżimowej w ramach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. IPN Kr 010/12111 (16513/II).
Konstanty Miodowicz występuje w aktach operacyjnych prowadzonych w czasie od kwietnia 1981 do października 1985 dotyczących „kontroli operacyjnej” Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzP). Tom stanowią raporty przekazane przez KWMO/WUSW do Wydz. V Dep. III MSW dotyczące utworzenia i działalności KOWzP na terenie poszczególnych województw, a także podjętych wobec nich „czynności operacyjnych”. IPN BU 0222/747 t. 1 (54236/II/1).
Występuje w materiałach sprawy o kryptonimie "Klon" prowadzonej w latach 1981-1982 przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie, dotyczących internowania osób z terenu Krakowa i okolic, stanowiących szczególne zagrożenie dla ustroju PRL w trakcie obowiązywania stanu wojennego, wprowadzonego decyzją Rady Państwa 13 grudnia 1981. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II).
Akta dotyczące internowania Konstantego Miodowicza od 13.12.1981 do 08.07.1982 prowadzone przez Wydział III KWMO w Krakowie. Teczka zawiera również Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 5 stycznia 2010 r. dot. wniosku Konstantego Miodowicza w sprawie o zadośćuczynienie na podstawie art. 8 ust. 1 i 1a, art. 13 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (sygn,. akt III Ko 563/08). IPN Kr 076/144 (16513/II), mkf. IPN Kr 0102/142 (16513/2).
Karta depozytowa więźnia Konstantego Miodowicza z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, w którym przebywał od 14.12.1981 do 29.12.1981. IPN Kr 0141/17/18 (4/450).
Akta osadzonego w wyniku internowania Konstantego Miodowicza. Materiały Aresztu Śledczego w Kielcach pochodzące z okresu 29.12.1981-09.07.1982. IPN Ki 45/309 (18/I/82).
Rozpracowywany pod nr rejestracyjnym 32946 przez Wydział III WUSW w Krakowie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Pacyfiści" (nr rej. 31978) jako aktywny uczestnik Ruchu "Wolność i Pokój". Zarejestrowany jako figurant sprawy w dn. 28.10.1986. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej 31.12.1989. IPN Kr 010/12343 (17554/II).
W aktach paszportowych znajduje się zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 14.01.1982 do 13.12.1983 wniesione przez Wydz. III KWMO Kraków o nr Z-6897/82. IPN Kr 37/84036 (EAKR 84036), IPN Ki 19/6002 (EAKI 112867).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 25.06.2009 dotyczące Konstantego Miodowicza: wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Kr 54/08).

.