Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Eugeniusz
Nazwisko: Wandzel
Miejsce urodzenia: Zarzecze
Data urodzenia: 27-07-1959
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kalendarz” prowadzona przez Wydział V KWMO/WUSW Bielsko-Biała, została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 22.02.1983 pod nr BB-7012. Sprawę założono w związku z informacją, że na terenie Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała, działa grupa pracowników wywodząca się z b. aktywistów NSZZ „Solidarność”, która zajmuje się kolportażem „nielegalnych broszur, ulotek i wydawnictw” oraz organizuje zbiórki pieniężne na pomoc rodzinom internowanych. W dn. 24.03.1983 SOS została przekwalifikowana w ewidencji operacyjnej na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Kalendarz”. W dn. 28.08.1983 Krzysztof Wandzel, który w okresie od ogłoszenia stanu wojennego do lipca 1983 „kontynuował działalność zdelegalizowanego związku zawodowego NSZZ >Solidarność< poprzez organizowanie i zbieranie składek pieniężnych na rzecz internowanych oraz osób działających w podziemiu, a ponadto kolportaż na terenie zakładu nielegalnych ulotek”, ujawnił „okoliczności popełnionego przez siebie przestępstwa” w WUSW w Bielsku Białej i skorzystał z ustawy amnestyjnej. Z uwagi na powyższą działalność ww. został 21.10.1983 zarejestrowany w ewidencji operacyjnej pod numerem BB-7987 do SOR „Kalendarz” nr rej. BB-7012. Rozpracowanie zakończono 25.07.1984 z uwagi na fakt „całkowitego rozbicia nielegalnej grupy funkcjonującej w Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała”. W dn. 01.08.1984 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 1790/II. IPN Ka 047/1235 t. 1-3 (1790/II).
.