Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Hadzicki
Miejsce urodzenia: Zgniłka
Data urodzenia: 21-09-1928
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze. Objęty śledztwem prowadzonym w sprawie nielegalnej organizacji podziemnej AK pod dowództwem "Jędrusia" działającej na terenie powiatu wyrzyskiego. Leon Hadzicki wstąpił do organizacji w nocy 29/30.06.1946, przyjął pseudonim „Sikora” i otrzymał broń. Przysięgę złożył 14.07.1946. Brał czynny udział w akcjach organizacji. W wyniku akcji przeprowadzonej przez Kompanię Operacyjną KWMO w Bydgoszczy i pluton operacyjny KPMO w Wyrzysku w dn. 20.07.1946 w miejscowości Kościerzyn Wielki zatrzymano 11 członków organizacji. Po zatrzymaniu poddany rewizji osobistej, w wyniku której zarekwirowano broń i amunicję. Tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z 22.07.1946. Akt oskarżenia sporządzono 26.07.1946. Osadzony w areszcie w Wyrzysku. 9.08.1946 przewieziony do więzienia w Bydgoszczy. IPN By 070/1681, t. 1-5 (1735/III)
Akta sądowe. Skazany wyrokiem WSR w Bydgoszczy (Sr.467/46) na sesji wyjazdowej w Wyrzysku z 08.08.1946 na karę śmierci, pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. 24.08.1946 Prezydent Krajowej Rady Narodowej skorzystał wobec ww. z prawa łaski i złagodził wyrok do 15 lat więzienia wraz z utratą praw publicznych na 5 lat i konfiskatą mienia (5305/46/Pr). Na mocy amnestii z 22.02.1947 karę zmniejszono do 10 lat więzienia. 21.09.1946 przeniesiony do wiezienia we Wronkach, a 11.10.1952 do więzienia w Potulicach. 9.01.1953 osadzony w Ośrodku Pracy Więźniów w Knurowie, a 5.06.1953 w OPW w Strzelcach Opolskich. Rada Państwa decyzją z 29.10.1954 skorzystała wobec ww. z prawa łaski i zawiesiła wykonanie reszty kary na okres 3 lat. 27.11.1954 zwolniony z OPW w Strzelcach Opolskich. IPN By 66/353-354 (Sr 467/46)
Charakterystyka nr 8 nielegalnej organizacji Armii Krajowej pod dowództwem "Jędrusia" działającej od maja do lipca 1946 na terenie powiatu wyrzyskiego, sępoleńskiego i złotowskiego, której członkiem był Leon Hadzicki, za co został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na karę śmierci zamienioną w drodze prawa łaski na karę 15 lat więzienia z utratą praw obywatelskich na 5 lat. IPN By 010/8 (8/B)
.