Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Irgielski
Miejsce urodzenia: Brudzeń Duży
Data urodzenia: 10-03-1926
Imię ojca: Adam
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta kontrolne śledztw w sprawie współpracowników i członków organizacji niepodległościowej wchodzących w skład okręgu »Narodowego Zjednoczenia Wojskowego« nr 23 krypt. „Mazowsze”. Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wyrokiem (Sr. 356/47) z 24.07.1947 skazał R. Irgielskiego na 15 lat pozbawienia wolności, utratę praw na zawsze oraz przepadek całego mienia za to, że „w okresie od sierpnia 1946 do 24.05.1947 na terenie powiatów lipnowskiego, sierpeckiego i płockiego usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego oraz był członkiem organizacji niepodległościowej”. IPN By 070/597 t. 2, 4 (640/III)
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego w okresie 27.05.1947 do 26.06.1947 w sprawie przynależności R. Irgielskiego i innych osób do powojennej organizacji niepodległościowej. Ww. zatrzymany 25.05.1947, tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy, a 30.06.1947 objęty aktem oskarżenia sporządzonym przez oficera śledczego WUBP w Bydgoszczy, który zarzucał ww. to, że od sierpnia 1946 do 24.05.1947 wstąpił do organizacji NSZ, gdzie występował pod pseud. »Śmiałek« i brał udział w operacjach mających na celu pozyskanie środków na działalność niepodległościową, uczestniczył w akcjach ekspropriacyjnych na spółdzielnie spożywcze, pocztę w Dobrzyniu nad Wisłą, 19.11.1946 w Mokowie pow. Lipno; w połowie stycznia 1947 posiadał 20 ulotek antywyborczych, które otrzymał od innej osoby w celu rozwieszenia w Sobowie przed kościołem oraz posiadał bez zezwolenia broń, którą przechowywał do 25.05.1947. IPN By 070/677 t. 1-2 (723/III)
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie działalności AK, ROAK, NSZ i NZW w pow. włocławskim, lipnowskim i rypińskim. R. Irgielski figuruje w protokole przesłuchania innej osoby sporządzonym przez oficera WUBP w Bydgoszczy 28.05.1947. Ww. z innymi osobami uczestniczył w operacjach antykomunistycznych na terenie powiatu sierpeckiego. IPN By 070/278 t. 1 (278/III)
Akta sądowe R. Irgielski skazany wyrokiem WSR w Bydgoszczy z 24.07.1947 na 15 lat pozbawienia wolności, utratę praw na zawsze oraz przepadek mienia za to, że m. in. w okresie od sierpnia 1946 do 24.05.1947 na terenie powiatów lipnowskiego, sierpeckiego i płockiego był członkiem organizacji niepodległościowej »Narodowe Siły Zbrojne« pod dowództwem „Cichego”, od listopada do maja 1947 posiadał bez zezwolenia broń, w nocy z 15 na 16.11.1946 w Dobrzyniu nad Wisłą przeprowadził z innymi osobami akcję likwidacyjną Komendanta ORMO; w połowie 11.1946 w Płomianach przeprowadził operację na członkach PZPR, 19.02.1947 uczestniczył w unieszkodliwieniu Centrali Telefonicznej w Urzędzie Pocztowym w Dobrzyniu. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy postanowieniem (Sr. 401/47) z 8.05.1956 zmniejszył karę łączną do 10 lat pozbawienia wolności i 5 lat utraty praw na mocy ustawy o amnestii z 27.04.1956. W dn. 24.09.1947 przeniesiony do więzienia we Wronkach, 27.03.1956 do Strzelec Opolskich, które opuścił 24.05.1957. IPN Gd 66/1051-1052
Charakterystyka Charakterystyka organizacji niepodległościowej, grupy bojowej „Cichego” wchodzącej w skład w okręgu NZW nr 23 krypt. „Mazowsze”. R. Irgielski figuruje w „Notatce uzupełniającej i wyjaśniającej niejasności występujące w charakterystyce nr 2 dot. grupy bojowej »Cichego«” sporządzonej w 02.1981 przez inspektora Wydz. „C” KWMO w Bydgoszczy. Ww., pseud. „Śmiały”/"Śmiałek", posiada Kwestionariusz osobowy, w którym znajduje się informacja, że działalność antykomunistyczną prowadził w okresie od 08.1946 do 24.05.1947. IPN By 09/2 t. 1-2 (Nr 2/0)
Charakterystyka Charakterystyka organizacji niepodległościowej, grupy bojowej „Cichego” wchodzącej w skład okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego nr 23 krypt. „Mazowsze”. R. Irgielski wraz z innymi osobami w połowie listopada 1946 w Płomianach przeprowadzili operację na członkach PZPR i dokonali akcji ekspropriacyjnej na Spółdzielnię „Dobrzynianka” w Dobrzyniu nad Wisłą, a 19.02.1947 na Urząd Pocztowy w Dobrzyniu. IPN By 11/2 t. 2 (Nr 2/0)
.