Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Jeziorowski
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 30-07-1950
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Leokadia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jerzy Jeziorowski został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej dn. 24.06.1983 pod numerem Cz-7126, jako osoba rozpracowywana w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania „Sympatycy”. SOR „Sympatycy”, nr rejestracyjny Cz-6894, prowadzono w okresie od 1.04.1983 do 6.11.1985 na fakt „wroga działalność w środowisku, terror”. Następnie Jerzy Jeziorowski został przerejestrowany do innej sprawy - SOR „Komisja”. Materiały SOR „Sympatycy” złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW Częstochowa pod sygnaturą 1559/II dn. 6.11.1985. Akta sprawy zostały zniszczone w styczniu 1990 r. Materiały o sygn. 1559/II zniszczono.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR „Komisja” w związku z podejrzeniem o kontakt z „nielegalnymi strukturami”. Sprawę zakończono dn. 18.11.1986 po przeprowadzeniu z ww. rozmowy ostrzegawczej. Dn. 5.12.1986 sprawę wycofano z ewidencji operacyjnej, akta sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW Częstochowa pod sygnaturą 1691/II. Akta zniszczono dn. 20.01.1990. Materiały o sygn. 1691/II zniszczono.
.