Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław Leszek
Nazwisko: Nawrocki
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 06-07-1953
Imię ojca: Leszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wacław Nawrocki był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Grupa” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 22.04.1985 pod nr. rej. KA 58658 i prowadzonej przez Wydział V RUSW Gliwice. Sprawa wszczęta w związku z informacją przekazaną przez tajnego współpracownika, z której wynikało, że na terenie Biura Studiów Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas” w Gliwicach, działa grupa zajmująca się kolportażem literatury bezdebitowej oraz zbieraniem składek pieniężnych na zasiłki dla członków zdelegalizowanego związku NSZZ „Solidarność”. Celem rozpracowania było ustalenie składu osobowego oraz charakteru działalności „nielegalnej struktury”. Wacław Nawrocki, będący pracownikiem Kopalni Węgla Kamiennego „Szczygłowice” w Knurowie, który od 1982 roku uczestniczył w drukowaniu „ulotek bezdebitowych” m.in. „RIS” („Regionalny Informator Solidarności”) oraz kolportował „nielegalne wydawnictwa” został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej jako figurant SOR „Grupa” 06.05.1986 pod nr. rej. KA 61511. W związku z prowadzoną sprawą ww. objęto śledztwem RSD 1/86 i tymczasowo aresztowano. SOR zakończono 10.06.1988. W ramach prowadzonego rozpracowania zastosowano środki techniki operacyjnej, podsłuch telefoniczny oraz podsłuch pokojowy, wykorzystano również 3 tajnych współpracowników. W dniu 12.09.1988 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 42950/II, a 15.10.1988 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 42950/2). IPN Ka 048/480 (42950/II), IPN Ka 0169/773 (42950/2) mikrofilm.
Akta kontrolno-śledcze postępowania przygotowawczego RSD 1/86 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO Katowice pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gliwicach (sygn. akt 1 Ds. 1686/85). Postępowanie zostało wszczęte 31.12.1985 w sprawie kolportażu nielegalnych wydawnictw. W ramach prowadzonych czynności 14.04.1986 w miejscu zamieszkania i pracy ww. przeprowadzono rewizję (ujawniono m.in. farbę drukarską). Wacław Nawrocki został zatrzymany i przesłuchany. W dniu 15.04.1986 ww. obwiniono o to, że „w okresie od 13.12.1981 do 14.04.1986 w Gliwicach i innych miejscowościach, podjął działanie w celu wywołania niepokoju publicznego, polegające na drukowaniu kolportowaniu i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw, tj. „Manifestacja Gliwicka” i inne, zawierających nieprawdziwe informacje dot. spraw polityczno-społecznych i tymczasowo aresztowany (w dn. 10.09.1986 zamiana środka zapobiegawczego na dozór MO). Postępowanie przygotowawcze zakończono 15.09.1986 na mocy ustawy „o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw” z dn. 17.07.1986. W toku śledztwa przesłuchano 53 świadków, aresztowano 13 osób, dokonano 24 przeszukań i 16 oględzin. W dniu 14.01.1987 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9622/III. IPN Ka 029/881 t. 1-6 (9622/III).
.