Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Marian
Nazwisko: Owczarski
Miejsce urodzenia: Gliwice
Data urodzenia: 24-05-1949
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Owczarski Janusz jako „inspirator przerwy w pracy” został 22.12.1980 zarejestrowany w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. KA 46029. Kontrola prowadzona była przez Grupę Operacyjną w Gliwicach Wydziału III „A” KW MO Katowice, następnie przez Wydział V KW MO Katowice i Grupę Operacyjną w Gliwicach Wydziału V-1 KW MO Katowice oraz Wydział V KM MO/RUSW Gliwice i Wydział Służby Bezpieczeństwa RUSW Gliwice. Ww. pozostawał w „zainteresowaniu operacyjnym” do 12.12.1989. Zgromadzone materiały wybrakowano. Materiałów brak. Wypis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta internowania Janusza Owczarskiego będącego „współorganizatorem” i „aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut” w Gliwicach. Ww., który „dąży do zrealizowania pełnych swobód demokratycznych” został internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr III „A”-189 z uwagi na fakt, iż „posiadając duży wpływ na załogę może być głównym inspiratorem wrogich wystąpień”. Zwolniony 19.05.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 972/82. W dniu 03.09.1982 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 39071/II. IPN Ka 043/101 (39071/II).
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany 13.12.1981 na mocy decyzji nr III „A”-189 i doprowadzony do Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu. W dniu 22.12.1981 przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Raciborzu. Od 07.01.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Zwolniony 19.05.1982 na mocy decyzji nr 972/82 o uchyleniu internowania. Akta o sygn. IPN Ka 42/575 oraz IPN Ka 41/59 to karty depozytowe internowanego. IPN Ka 43/273 (4/82), IPN Ka 42/575 (4/82), IPN Ka 41/59.
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Raciborzu, gdzie ww. przebywał do 07.01.1982. IPN Ka 218/1.
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie ww. przebywał od 07.01.1982 do 11.03.1982. IPN Ka 175/711.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 14 czerwca 2022 r. w sprawie o sygn. Ppl/Ka-211/22 dot. Janusza Owczarskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.