Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jakub Leszek
Nazwisko: Chmielewski
Miejsce urodzenia: Ślepietnica
Data urodzenia: 24-07-1947
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Poddany kontroli operacyjnej jako działacz NSZZ „Solidarność” w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku oraz organizator akcji protestacyjnych i strajków na terenie zakładu. Materiały sprawy złożone 28.05.1985 r. w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku pod numerem 1001/II zostały zniszczone. Materiały zniszczone - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany od 13.12.1981 do 26.11.1982 r. decyzją komendanta wojewódzkiego MO w Płocku jako działacz płockiej "Solidarności". Więziony w Kwidzyniu i we Włocławku. IPN By 080/432, IPN By 88/244, IPN Gd 162/268, IPN Gd 162/379, IPN Po 161/1, IPN BU 02944/34, t. 1
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Jako podejrzany o „kontynuowania wrogiej działalności politycznej” objęty SOR krypt. „Strzelec” prowadzoną przez Wydz. V WUSW w Płocku. W rozpracowaniu wykorzystywano perlustrację korespondencji, podsłuch telefonu i okresowa obserwację. Ponieważ „jednostka ta nie uzyskała żadnych materiałów potwierdzających podejrzenia”, z racji rozpoczęcia pracy w przedsiębiorstwie polonijnym „Arston” prowadzenie przejął 28.01.1986 Wydz. II przekształcając 31.10.1986 SOR na SOS krypt. „Czarny”. Celem sprawy stało się sprawdzenie czy J. Chmielewski „nie wykorzystuje firmy polonijnej do finansowania nielegalnych struktur i wrogich inicjatyw”. Prowadzenie sprawy od 9.05.1988 poddano kontroli Wydz. XIII Dep. II MSW. Sprawa została zakończona po stwierdzeniu, że podejrzenia nie znajdują potwierdzenia i po zmianie miejsca pracy. Akta sprawy złożone 7.04.1989 w archiwum Wydz. "C" WUSW pod numerem 1798/II zostały zniszczone. Materiały zniszczone - wpis na podstawie kartoteki i danych z akt IPN BU 0364/315 (5688/K)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] - akta kontrolne Po doniesieniu agenturalnym, że z inicjatywy Jakuba Chmielewskiego, firma polonijna „Arston”, w której pracował, wsparła finansowo strajk w Hucie im. Lenina w Krakowie, SOS krypt. „Czarny” prowadzona przez Wydz. II WUSW w Płocku została objęta kontrolą w celu „nadzoru nad dalszymi przedsięwzięciami jednostki prowadzącej” i „współdziałania z pozycji Wydz. XIII Dep. II MSW”. Sposób prowadzenia sprawy przez płocką SB został oceniony bardzo krytycznie: „Wydz. II w Płocku nie uwzględnił naszych wytycznych, co doprowadziło do poważnych zaniedbań, a w konsekwencji do nieodwracalnych strat operacyjnych w rozpracowywaniu figuranta”, ale podejrzenia „o wrogą działalność figuranta w powiązaniu ze służbami przeciwnika” nie znalazły potwierdzenia. Z tego powodu i z racji zmiany miejsca pracy przez J. Chmielewskiego sprawa została zakończona. W trakcie prowadzenia sprawy w siedzibie firmy „Arston” w Warszawie od czerwca 1988 do stycznia 1989 e. założone zostały podsłuchy. IPN BU 0364/315 (5688/K)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 1.04.1983 do 1.04.1986 r. na wniosek Wydz. V WUSW w Płocku. IPN BU 1056/34823 (EAPL/34823)
.