Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Buda
Miejsce urodzenia: Lucień
Data urodzenia: 15-05-1947
Imię ojca: Leon
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. rozpoznania operacyjnego możliwości podjęcia „nielegalnej” działalności na terenie Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” w Turku przez byłych działaczy NSZZ „Solidarność”. Jan Buda został scharakteryzowany jako były aktywista „Solidarności”, organizator strajków i akcji protestacyjnych. IPN Po 035/1004 (1121/II)
Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawy Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. prowadzenia „wrogiej” działalności w środowisku Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” w Turku. SOS przekształcono w SOR w dniu 19.11.1988. Jan Buda został zarejestrowany do sprawy w dniu 01.12.1988 w związku z pełnieniem funkcji członka Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. IPN Po 035/1264 (1415/II).
.