Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alicja Maria
Nazwisko: Płoszewska
Nazwisko rodowe: Rembarz
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 05-09-1947
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Kazimiera Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowani [SOR] Podejrzana o udział w „nielegalnych” strukturach „Solidarności”. W dniu 29.07.1982 SOS została przekształcona w SOR. Rozpracowanie Alicji Płoszewskiej w ramach ww. sprawy zakończono w dniu 08.03.1983 w związku z przerejestrowaniem jej na figuranta SOS „Pomoc”. IPN Po 035/700 (785/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa została utworzona na podstawie materiałów SOR „Biuletyn” i dot. „nielegalnych” struktur „Solidarności” na terenie Konina. Dokumentacja dot. Alicji Płoszewskiej wraz z materiałami SOS „Pomoc” została w dniu 26.03.1984 przerejestrowana na SOR „Układ-2”. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowani [SOR] Sprawa dot. rozpracowania aktywistów ruchu związkowego byłej „Solidarności” w Koninie. W dniu 12.05.1986 Alicję Płoszewską zarejestrowano jako zabezpieczenie operacyjne w ramach SOR „Układ-2”. Materiały dot. zabezpieczenia operacyjnego zniszczono w 1990 r. w Wydz. Ochrony Gospodarki WUSW w Koninie. IPN Po 035/1284 t. 1, 2, 9, 14, 18 (1435/II).
.