Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosława
Nazwisko: Nykiel
Nazwisko rodowe: Bulwan
Miejsce urodzenia: Wańkowa
Data urodzenia: 23-09-1953
Imię ojca: Rudolf
Imię matki: Olga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mirosława Nykiel w dniu 16.06.1973 została zarejestrowana pod nr. 12422 przez Referat ds. SB KPMO w Oświęcimiu jako kandydat na TW. Sprawę zdjęto z ewidencji z dniem 29.05.1975 i złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod numerem 41233/I-k (J-18/16). Materiały zniszczono przed dniem 03.10.1989 (brak dokładnej daty) bez protokołu brakowania. Poz. 12422 z dziennika rejestracyjnego KWMO w Krakowie; poz. 41233 z dziennika archiwalnego KWMO w Krakowie; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Krakowie; karta E-14/1 z mikrofilmu protokołów brakowania WUSW w Krakowie; wykaz kart E-16 osób, których materiały archiwalne zostały komisyjnie zniszczone z mikrofilmu protokołów brakowania materiałów archiwalnych o sygn. I WUSW w Krakowie; ZSKO-88; ZSKO-90.
W dniu 15.11.1983 zarejestrowana pod nr. 8109 przez Grupę III RUSW w Oświęcimiu jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Kurier" w związku z podejrzeniem o kolportaż nielegalnych wydawnictw. Sprawę zakończono dnia 31.01.1986 z powodu niestwierdzenia wrogiej działalności, a materiały złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Bielsku-Białej pod sygn. 2346/II. Materiały zniszczono w dniu 10.01.1990. Poz. 8109 z dziennika rejestracyjnego b. WUSW w Bielsku-Białej; poz. 2346/II z dziennika archiwalnego b. WUSW w Bielsku-Białej; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej b. WUSW w Bielsku-Białej; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej b. Biura „C” MSW; ZSKO-88; ZSKO-90.
Odnotowana w ewidencji operacyjnej Biura "C" MSW - karta zawiera jedynie dane personalne (karta ewidencyjno-odsyłaczowa w zasobie ewidencyjnym Biura "C" MSW). Brak informacji operacyjnych. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta sygn. IPN Ka 194/26540 (EAPS 26540).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Ka-56/08 - Zarządzenie z dn. 27.04.2009 r. dot. Mirosławy Nykiel. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.

.