Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Witold
Nazwisko: Kurnatowski
Miejsce urodzenia: Kłobuck
Data urodzenia: 04-07-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Roman Kurnatowski, pracownik stoczni w Ustce i członek tamtejszej "Solidarności" był jednym z „figurantów” Sprawy Obiektowej (SO) o kryptonimie „Kuter”. Sprawa prowadzona przez KWMO w Słupsku w latach 1972-1982 w ramach „zabezpieczenia operacyjnego" ww. zakładu pracy. IPN Gd 002/23 (24/IV).
Roman Kurnatowski był rejestrowany 31.10.1980 pod nr. 4949 jako osoba do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Demagog" przez Wydz. III-A KWMO w Słupsku - pracownik stoczni "Ustka" w Ustce "podejrzany o powiązania z KSS KOR". Następnie kontrolowany w okresie od 11.06.1984 do 16.06.1987 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Demagog” (nr 4949). „Podejrzany był o nielegalną działalność związkową w okresie stanu wojennego” i kontakty z działaczami opozycji. Kontrolę zakończono z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. 28.09.1987 materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Słupsku do nr. II-935. Materiałów brak. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały operacyjne Wydziału Śledczego KWMO w Słupsku dotyczące m.in. akcji o kryptonimie "Klon", dot. przeprowadzania rozmów ostrzegawczych po wprowadzeniu stanu wojennego z osobami zamieszkałymi na terenie województwa słupskiego wytypowanymi przez wydziały operacyjne SB. Roman Kurnatowski przechodzi w powyższych materiałach jako jedna z wytypowanych osób. IPN Gd 002/35 t. 1 (50/IV).
Roman Kurnatowski figuruje w księdze ewidencji żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 1636) na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 5 kompanii pontonowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 02.02.1983. Wpis na podstawie materiałów administracyjnych. IPN By 674/7.
.