Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Daniel Stanisław
Nazwisko: Krawiec
Miejsce urodzenia: Przeworsk
Data urodzenia: 01-11-1971
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Przeworsk (powiat przeworski) 07-04-2024
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-1/1 z kartoteki paszportowej WUSW w Przemyślu; akta o sygn. IPN Rz 396/124159 (EAPR 124159).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Rz 463/10 zarządzenie z dnia 28.07.2011 dotyczące Daniela Krawca – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.