Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Tomasz
Nazwisko: Węgrzynowski
Miejsce urodzenia: Iława
Data urodzenia: 04-12-1966
Imię ojca: Józef
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Rybno (powiat działdowski) 07-04-2024
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej zarejestrowany 30.09.1987 w Centralnym Rejestrze Współpracowników WSW przez Oddział WSW w Toruniu pod nr. 78900 jako TW pseud. "Skałka". Pozyskany do współpracy na zasadzie "dobrowolności" celem "profilaktyki". Współpracę zakończono 22.04.1989 w związku z przejściem ww. do rezerwy. Materiały przesłano do Wydz. III Zarządu V Szefostwa WSW za pismem 001012 z 03.05.1989 i wybrakowano 19.12.1989 za aktem zniszczenia nr 90 poz. 9663. Karta EO-86/1 z kartoteki MON; Centralny Rejestr Współpracowników WSW, zapis pod poz. 78900; Książka Ewidencji Operacyjnej Nr 1 Oddziału WSW w Toruniu, zapis pod poz. 75/W; Książka Ewidencji Operacyjnej Nr 2 Oddziału WSW w Toruniu, zapis pod poz. 1097; Książka Ewidencji Operacyjnej Nr 1 Zarządu WSW POW, zapis pod poz. 18/W; Książka Ewidencji Operacyjnej Nr 2 Zarządu WSW POW, zapis pod poz. 228/W; Akt zniszczenia nr 90 WSW z teczki nr 4, zapis pod poz. 9663/90, sygn. IPN BU 00197/83.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 552/14/Gd zarządzenie z dnia 02.07.2015 dotyczące Tomasza Węgrzynowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą, zgromadzony materiał archiwalny nie jest wystarczający do skierowania wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

.