Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Marek
Nazwisko: Buczkowski
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 05-05-1950
Imię ojca: Wilhelm
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła przemycania antysocjalistycznych wydawnictw. Piotr Buczkowski został zarejestrowany do sprawy jako podejrzany o wspieranie osób prowadzących wrogą działalność polityczną. Mat. o sygn. 14149/II zniszczono, wpis na podstawie mat. kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa Akta dotyczyły kolportażu podziemnych ulotek na terenie Poznania i okolic. Ulotki te sygnowane były przez Komitet Oporu Społecznego i Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność". Piotr Buczkowski w aktach figuruje jako osoba podejrzana o działalność w podziemnych strukturach "S". W dn. 05.03.1984 dokonano przeszukania w mieszkaniu P. Buczkowskiego podczas którego znaleziono m.in. "Tygodnik Wojenny". Tego samego dnia P. Buczkowski został zatrzymany i osadzony w areszcie. IPN Po 5/8/1
Akta administracyjne Repertorium Wydziału Śledczego KW MO/ WUSW w Poznaniu. Pod nr 65/15 znajduje się sprawa Ds. 80/83, dotycząca kolportażu w sierpniu 1983 ulotek na terenie Poznania i okolic. W repertorium nie figurują nazwiska osób podejrzanych w sprawie, jednak z akt IPN Po 5/8/1 wynika, że jednym z figurantów sprawy DS. 80/83 był P. Buczkowski. Sprawę zakończono 29.06.1984, a Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu umorzyła ją z powodu niewykrycia sprawców. IPN Po 06/286/81
.