Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Wiesław Kazimierz
Nazwisko: Kozłowski
Nazwisko rodowe: Koza
Miejsce urodzenia: Brzesko
Data urodzenia: 04-05-1964
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Siedziba Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Dębno (powiat brzeski) Wola Dębińska 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
05.03.1985 podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej zarejestrowany pod nr. ewid. 63986 w Centralnym Rejestrze Agentury i Właścicieli Lokali Konspiracyjnych WSW przez Wydział WSW 2 Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy w kategorii TW ps. "Operator". Pozyskanie nastąpiło na zasadzie dobrowolności. TW miał być wykorzystywany do rozpoznawania kontaktów i postaw politycznych żołnierzy w kompanii łączności 21 Batalionu Radiotechnicznego. 10.04.1986 wyrejestrowany z powodu przeniesienia do rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej - "nie wyraził zgody na (dalszą) współpracę z SB". Materiały przesłano do Oddziału V Zarządu WSW Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Kraju (00314/1 z 02.05.1986). Teczki: personalna i pracy zostały zniszczone 20.08.1986 za aktem brakowania nr 90/941 w Wydziale III Zarządu V Szefostwa WSW. Karta EO-1/75 z kartoteki MON; zapis z Centralnego Rejestru Współpracowników WSW, poz. 63986; książka nr 1 Wydziału WSW 2 Brygady Radiotechnicznej, poz. 99; książka nr 2 Wydziału WSW 2 Brygady Radiotechnicznej, poz. 639; zapis z teczki akt zniszczeń nr 90 Wydz. III Zarządu V Szefostwa WSW, poz. 941; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; dziennik korespondencji wychodzącej WSW 2 Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy o sygn. IPN BU 2386/22335 (sygn. arch. 5299/10/K, Nr 01/85).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Kr 40/136715 (EATA 136715).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 455/11 zarządzenie z dnia 25.09.2012. dotyczące Wiesława Kozłowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą, w którym Wiesław Kozłowski w dniu 14.01.2008 r. oświadczył, iż nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa PRL w rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w rozumieniu art. 2 cyt. ustawy (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) oraz że nie pracował i nie pełnił służby w tych organach w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

.