Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Cezary Tomasz
Nazwisko: Błach
Miejsce urodzenia: Skarżysko-Kamienna
Data urodzenia: 21-09-1970
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Suchedniów (powiat skarżyski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ki 23/285679 (EAKI 285679).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 608/14 zarządzenie z dnia 15.04.2015 dotyczące Cezarego Błacha – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.