Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Adamowicz
Miejsce urodzenia: Międzyrzec Podlaski
Data urodzenia: 14-02-1966
Imię ojca: Jan
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Adamowicz, będąc studentem III roku historii KUL, został ukarany dnia 18.10.1988 przez Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Lublina karą grzywny w wysokości 30 tys. zł za to, że w dniu 10.05.1988 w Lublinie rozpowszechniał ulotki sygnowane przez NSZZ "Solidarność", tj. o wykroczenie z art. 52 a § 1 pkt 1 kodeksu wykroczeń. Jednocześnie w zapisach kartotecznych podano, że Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Lublina ukarało Krzysztofa Adamowicza grzywną 30 tys. zł oraz nawiązką w kwocie 20 tys. zł w dniu 19.10.1988 w sprawie nr 3481/88, "za to, że w dniu 03.05.1988 r. zakłócał spokój publiczny wznosząc okrzyki >precz z komuną<, tj. z art. 51 § 1 kw". Karta Mkr-2 z Kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW, karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Lublin; akta o sygn. IPN Lu 0192/33 t. 23 - "Meldunki tygodniowe Naczelnika Wydz. Śledczego WUSW w Lublinie dot. osób, wobec których skierowano wnioski o ukaranie do Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Lublina".
Akta paszportowe o sygn. EABP 46855, zawierające dokumentację paszportową z lat 1988-1989. Akta o sygn. IPN Lu 358/46855 (EABP 46855; poprzednia sygn. IPN Lu 0243/3663).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Lu 280/15 zarządzenie z dnia 31.08.2015 r. dotyczące Krzysztofa Adamowicza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.

.