Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Zbigniew Michał
Nazwisko: Chmielowiec
Miejsce urodzenia: Kolbuszowa
Data urodzenia: 22-09-1954
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Janina


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 13-10-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Rz 389/30812 (EARZ 30812).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Rz 13/08 zarządzenie z dnia 30.12.2008 dotyczące Zbigniewa Michała Chmielowca – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.