Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marek Szczepan
Nazwisko: Tęczar
Miejsce urodzenia: Wielopole Skrzyńskie
Data urodzenia: 26-12-1964
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Karolina


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie (powiat ropczycko-sędziszowski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Objęty zastrzeżeniem (o numerze Z-02598/88) wyjazdów za granicę obejmującym wszystkie kraje świata (WKŚ), które zostało wniesione przez Prokuraturę Rejonową w Ropczycach w 1988. Zastrzeżenie anulowano z dniem 20.09.1989. Dwie karty Pz-35 z kartoteki paszportowej WUSW Rzeszów; karta Pz-35 z kartoteki paszportowej MSW; akta o sygn. IPN-Rz-389/193886 (EARZ 193886).
Akta paszportowe. Dwie karty Pz-35 z kartoteki paszportowej WUSW Rzeszów; karta Pz-35 z kartoteki paszportowej MSW; akta o sygn. IPN-Rz-389/193886 (EARZ 193886).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl-Rz 502/15 zarządzenie z dnia 12.01.2016 r. dotyczące Marka Tęczara – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.