Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Franciszek
Nazwisko: Tomczak
Miejsce urodzenia: Grodzisk Wielkopolski
Data urodzenia: 17-09-1946
Imię ojca: Bogdan
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Wydziału Śledczego KWMO w Płocku nr RSD 7/83. Jacek Tomczak, pracownik Przedsiębiorstwa Remontowo Montażowego "Naftoremont" w Płocku, w maju 1983 został tymczasowo aresztowany pod zarzutem przechowywania i kolportowania nielegalnych wydawnictw. Materiały śledztwa złożono do archiwum pod sygn. 111/III. Materiałów o sygn. 111/III brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
Akta sądowe Sądu Rejonowego w Płocku. Jacek Tomczak i inni byli podejrzani o to, że od 1982 roku do kwietnia 1983 w Płocku, będąc członkami zdelegalizowanego związku „Solidarność” Region Płocki, którego istnienie i cel miały pozostać tajemnicą dla organów państwa, sporządzali, przechowywali i rozpowszechniali za pomocą ulotek fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić szkodę interesom PRL, podejmując przez to działanie w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów. Sąd w dn. 3.08 1983 umorzył postępowanie na podstawie amnestii. IPN BU 1144/1 t. 1-19 (II Ko. 273/83).
Jacek Tomczak, wówczas zatrudniony w Spółdzielni Przedsiębiorstw Budownictwa Wiejskiego w Płocku, był inwigilowany przez SB z Wydz. VI WUSW w Płocku w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Rudobrody" nr rejestr. 10810 jako podejrzany o działalność opozycyjną i "politycznie szkodliwą". Sprawę zakończono 10.03.1988 i akta złożono do archiwum pod sygn. 1523/II. Materiały o sygn. 1523/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
Jacek Tomczak, zatrudniony wówczas w Przedsiębiorstwie Zagranicznym "Australex", od 20.05.1988 był kontrolowany przez SB z Wydz. II WUSW w Płocku w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Referent" nr rejestr. 124429. Inwigilowany z powodu prowadzenia działalności opozycyjnej. Prowadzenie kwestionariusza zakończono 25.04.1989, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 1830/II. Materiały o sygn. 1830/II zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
.