Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł
Nazwisko: Skuratowski
Miejsce urodzenia: Gorłówka
Data urodzenia: 28-01-1939
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 7.11.1980 Paweł Skuratowski - pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Szczecinie - został zarejestrowany przez SB z Wydziału III "A" KW MO w Szczecinie pod numerem 21253 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Premia” (nr rej. 20476). Powód rejestracji i rozpoczęcia inwigilacji ww. pracownika: "inspirator strajku" i "wroga działalność" jako przewodniczący NSZZ „Solidarność” w przedsiębiorstwie WPKM Szczecin. Brak zapisów dot. przyczyny i daty zakończenia tej operacyjnej kontroli P. Skuratowskiego. W dniu 16.06.1981 akta SOS krypt. „Premia” złożono do archiwum Wydziału „C” KW MO w Szczecinie pod sygnaturą 13671/II, a kilka lat później zniszczono. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 6 maja 1988 Paweł Skuratowski został zarejestrowany przez SB z Wydziału V KW MO w Szczecinie pod numerem 39857 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Blokada” (nr rej. 39363) jako podejrzany o "kierowanie nielegalnym strajkiem" w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie. Prowadzenie tej Sprawy zakończono w dniu 2.03.1989 - skierowaniem akt śledztwa do prokuratury. W dniu 15.03.1989 materiały SOR krypt. „Blokada” zarchiwizowano pod sygnaturą 17286/II, a następnie zmikrofilmowano - sygn. 17286/2. IPN Sz 0053/585 (17286/2) mikrofilm.
Figuruje w aktach śledztwa prowadzonego od 18.08.1988 w Wydz. Śledczym WUSW w Szczecinie przeciwko grupie kilkunastu pracowników w sprawie zorganizowania strajku na terenie zajezdni autobusowych w Szczecinie i Policach i zajezdni tramwajowych w Szczecinie. Akta te zawierają m.in. zapisy, iż Paweł Skuratowski od dnia 18 sierpnia do 24 sierpnia 1988 - wbrew przepisom ustawy o związkach zawodowych - kierował strajkiem na terenie zajezdni należącej do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Szczecinie. W dniu 10.11.1988 Prokuratura Rejonowa w Policach sprawę tę jednak umorzyła - ze względu na „znikomy stopień społecznie niebezpiecznego czynu”. IPN Sz 0013/460 (15171/III), IPN Sz 0053/585 (17286/2), IPN Sz 0054/60/J (15171/3) mikrofilm.
Figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Port" dotyczącej inwigilacji kilkudziesięciu inspiratorów i uczestników strajku okupacyjnego w Porcie Szczecin w dniach sierpnia i września 1988. Sprawę tę prowadziła SB z Wydziału V WUSW w Szczecinie. W materiałach tej sprawy znajduje się m.in. opis przebiegu ww. strajku - od dnia 17 sierpnia do 3 września 1988 - oraz znaczna ilość zapisów i informacji o równoległym strajku w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie, którym kierował Paweł Skuratowski. IPN Sz 0053/574/J (17259/2) mikrofilm.