Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jolanta
Nazwisko: Krysowata-Zielnica
Nazwisko rodowe: Krysowata
Miejsce urodzenia: Ścinawa
Data urodzenia: 05-04-1966
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Wińsko (powiat wołowski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Wydziału Paszportów WUSW Wrocław; akta o sygn. IPN Wr 524/374001 (sygn. arch. EAWR 374001).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wr 485/14 zarządzenie z dnia 23.02.2015 r. dotyczące Jolanty Krysowatej-Zielnicy – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.