Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-10-2021 12:19

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Tomasz Tadeusz
Nazwisko: Turowski
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 01-05-1948
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Wiesława
Dodatkowe informacje:

Według akt od 1.10.1975 realizował zadania za granicą.
Z dokumentów wynika, że w okresie od 15.10.1980 do 5.10.1985 przebywał we Francji, gdzie realizował zadania wywiadowcze. W latach 1980-1983 studiował w prywatnej, katolickiej uczelni wyższej Centre Sèvres, a następnie w latach 1983-1982 pracował jako wykładowca w Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego w Meudon pod Paryżem (IPN BU 1653/4, k. 22).
Od 7.07.1989 do 9.07.1989 wyjechał do Berlina Zachodniego w celu odbycia kolejnych rozmów z Piotrem Jeglińskim w związku z uruchomieniem przez Turowskiego Tomasza spółki poligraficznej z udziałem kapitału zagranicznego (IPN BU 1653/74, k. 44).
Od 20.01.1990 do 27.01.1990 wyjechał do Austrii i Włoch w celu odbycia rozmów z Piotrem Jeglińskim (wydawca „Libertasa”, właściciel firmy składu elektronicznego „Typo-Plus”, sponsor ugrupowań opozycyjnych – aktualnych w Polsce) i podpisania kontraktu z firmą „Compugraphic” na dostawę sprzętu poligraficznego dla uruchamianej przez Turowskiego – przy współfinansowaniu przez Departament I MSW – spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Co więcej, spotkanie z Jeglińskim miało dotyczyć finansowania przez wymienionego ruchów politycznych w kraju. Celem wyjazdu było również uzyskanie w Udine kredytów bankowych na finansowanie firmy Turowskiego, za pośrednictwem współudziałowca firmy Corrado Lunetty. Kolejnym było przekazanie w Watykanie – na ręce ks. Mariana Radwana – dokonanego przez naszego oficera przekładu na język rosyjski książki Jana Pawła II oraz odbycie rozmów z sekretarzem papieża Stanisławem Dziwiszem, oraz jezuitą E. Huberem – specjalista od spraw rosyjskich, dyrektor „Russicum” (IPN BU 1653/4, k. 46).
Dane dotyczące późniejszego okresu służby zostały zanonimizowane przez poprzedniego dysponenta akt.


Kursy i szkolenia:

W okresie od 1.03.1973 do 31.12.1974 Studium Podyplomowe Ośrodka Kształcenia Kadr Wywiadowczych w Starych Kiejkutach.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
MSW WARSZAWA DEPARTAMENT I STARSZY OFICER (ETAT NIEJAWNY) 01-03-1973
IPN BU 003430/1 - teczka pracy nielegała
IPN BU 003212/2230 - karta uposażenia
IPN BU 1653/4 - teczka pracy nielegała
IPN BU 1653/3 t. 1-2 - akta osobowe
MSW WARSZAWA DEPARTAMENT I MŁODSZY INSPEKTOR (ETAT NIEJAWNY) 01-09-1975
MSW WARSZAWA DEPARTAMENT I INSPEKTOR (ETAT NIEJAWNY) 01-07-1978
MSW WARSZAWA DEPARTAMENT I STARSZY INSPEKTOR (ETAT NIEJAWNY) mjr 01-10-1988 23-04-1990
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Sąd Apelacyjny w Warszawie, Wydział II Karny, w dniu 27.02.2012 (sygn. akt sądowych II AKa 19/12) wydał orzeczenie zmieniające orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział XVIII Karny, z dnia 10.10.2011 (sygn. akt sądowych XVIII KL 385/10) w ten sposób, iż uznał, że członek służby zagranicznej Turowski Tomasz złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Orzeczenie jest prawomocne.

.