Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Dorota Krystyna
Nazwisko: Krezymon
Nazwisko rodowe: Bandurska
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 11-02-1971
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Dragacz (powiat świecki) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe Wydziału Paszportów WUSW w Toruniu z okresu 3.09.1989-6.03.1990. Akta o sygn. IPN By 681/153783 (EATO 153783).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Gd 561/14 zarządzenie z dnia 26.01.2015 r. dotyczące Doroty Krezymon – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.