Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Artur
Nazwisko: Nenczak
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Data urodzenia: 22-10-1969
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Zakrzewo (powiat aleksandrowski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe Wydz. Paszportów WUSW we Włocławku z okresu 25.06.1987-27.05.1989. Akta o sygn. IPN By 682/44282 (EAWŁ 44282).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Gd 565/14 zarządzenie z dnia 26.01.2015 r. dotyczące Artura Nenczaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.