Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon Witold
Nazwisko: Barejko
Miejsce urodzenia: Otwock
Data urodzenia: 22-12-1955
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zenon Witold Barejko 5.08.1985 został zarejestrowany w kategorii „Zabezpieczenie” (Zab.) przez Wydz. III-2 SUSW. W dn. 12.09.1989 materiały sprawy zdjęto z ewidencji z powodu „braku wartości operacyjnej”, a następnie zniszczono. Brak jest dokładniejszych informacji na temat charakteru sprawy. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Zenon Witold Barejko figuruje w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Blizna” nr rejestr. 48808, prowadzonej w latach 1988-1989 przez RUSW w Otwocku i dotyczącej innej osoby. Zenon Barejko w aktach sprawy występuje jako dawny aktywista zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność", aktualnie podejrzewany o pracę na rzecz Niezależnej Oficyny Wydawniczej "Nowa". SOS krypt. „Blizna" zakończono w 1989 roku, a jej materiały zarchiwizowano pod sygn. 10357/II. IPN BU 0258/456 (10357/II).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 16 września 2022 r. w sprawie o sygn. PplWa 81/22/4 dotyczącej Zenona Witolda Barejko: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.