Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Bednarek
Miejsce urodzenia: Rawa Mazowiecka
Data urodzenia: 06-11-1959
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Czerniewice (powiat tomaszowski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Figuruje w kartotece osobowej b. funkcjonariuszy MO. Przyjęty do służby 15.04.1980 na stanowisko milicjanta plutonu liniowego PCP ZOMO. Zwolniony ze służby 04.05.1982. Karta ewidencyjna funkcjonariusza MO wz. Ke-14 nr 100874 KWMO Łódź.
06.11.1986 zarejestrowany w Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Piotrków Trybunalski pod nr. 9613 przez Grupę VI RUSW Tomaszów Mazowiecki w kategorii kandydat na tajnego współpracownika. Przerejestrowany 02.04.1987 na TW ps. "Tadeusz". Pozyskany 26.03.1987 w ramach sprawy obiektowej krypt. "Prezes" (nr rej. 8661) oraz zagadnienia CZS "Samopomoc Chłopska". Materiały zniszczono bez archiwizacji 23.01.1990, zdjęto z czynnej ewidencji operacyjnej 20.02.1990. Karta E-16 z kartoteki "zniszczeniowej" Wydz. "C" WUSW w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sieradzu, Skierniewicach; dziennik rejestracyjny WUSW Piotrków Tryb., poz. 9613; dwa wydruki weryfikacyjne kart "E", "D" i "C" dotyczących osób pozostających w czynnym zainteresowaniu WUSW w Piotrkowie Trybunalskim sporządzone przez Biuro "C" MSW; karty EO-4-/77 i EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapis w elektronicznym zbiorze danych ZSKO.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ld 536/41950 (EAPT 41950).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Łd 1096/14 zarządzenie z dnia 07.07.2015 dotyczące Andrzeja Bednarka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą; zgromadzony materiał archiwalny nie jest wystarczający do skierowania wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

.