Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Białomyzy
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Białostocka
Data urodzenia: 23-06-1962
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Wiera


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wicestarosta Starostwo Powiatowe Sokółka (powiat sokólski) 13-12-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Bi 452/134276 (EABK134276) - poprzednia sygn. IPN Bi 93/C60/30.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Bi 128/11 zarządzenie z dnia 15.04.2011 r. dotyczące Jerzego Białomyzy – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.