Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Edward
Nazwisko: Krasowski
Miejsce urodzenia: Wyszki
Data urodzenia: 04-12-1963
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Romualda
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Siemiatycze (powiat siemiatycki) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W 1989 upoważniony przez Wydz. "C" WUSW w Białymstoku do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową. Karta Mkr-1 i karta Mkr-2 z kartoteki tematycznej Wydz. "C" KWMO/WUSW Białystok; akta o sygn. IPN Bi 017/11/2 (MOB-VII/1a) i IPN Bi 017/11/7 (MOB-VII/6); karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygnaturze IPN 452/113145 (EABK 113145).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Bi 667/14 zarządzenie z dnia 13.02.2015 r. dotyczące Edwarda Krasowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.