Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Jerzy Stanisław
Nazwisko: Andrzejewski
Miejsce urodzenia: ŚRODA
Data urodzenia: 09-04-1925
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:

W okresie 1.04.1966-31.05.1975 komendant KWMO w Lublinie; 1.06.1975-15.01.1990 komendant/szef KWMO/WUSW w Gdańsku. 15.01.1990 zakończył służbę w stopniu Generała brygady.
„W dniu 9 czerwca 1984 r. został aresztowany Bogdan Lis, czołowy działacz kierowniczej struktury konspiracyjnej tzw. Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ >Solidarność<. aresztowanie b.lisa w powa mierze wp na os i zdezorganizowanie tzw. podziemia. fakt aresztowania znalezione przy nim dokumenty wykorzystane zosta do propagandowego skompromitowania podziemia ich zachodnich mocodawc co okresie bezpo przed wyborami rad narodowych mia bardzo korzystny efekt polityczny spo by efektem zastosowania ofensywnych kombinacji przedsi operacyjnych realizowanych przez kilku funkcjonariuszy resortu spraw wewn pod kierownictwem gen. dyw. ciastonia rozkazu ministra cz.kiszczaka z k. akt osobowych za udzia powy j.andrzejewski otrzyma nagrod pieni>Wg karty z Honorowej Księgi Zasłużonych Funkcjonariuszy SB i MO, Żołnierzy oraz Pracowników Resortu Spraw Wewnętrznych z 7.10.1984: „(…) Służbę w resorcie spraw wewnętrznych rozpoczął przed 39 laty jako zastępca kierownika, a następnie kierownik PUBP w Tczewie. Uczestniczył w walkach z reakcyjnym podziemiem, organizował ochronę referendum oraz pierwszych wyborów do sejmu PRL. (…) W latach 1980-1983 jako szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gdańsku wniósł duży wkład w zwalczanie kontrrewolucji i stabilizację społeczno-polityczną tego regionu” (k. 93 akt osobowych). ///
W 1986 wpisany do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Ziemi Gdańskiej.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
CS MBP ŁÓDŹ SZKOŁA OFICERSKA SŁUCHACZ - 25-01-1945
IPN BU 710/429, IPN Ki 105 1970/690/VI akta osobowe
PUBP TCZEW BRAK P.O. ZASTĘPCY KIEROWNIKA - 13-05-1945
WUBP GDAŃSK BRAK DO DYSPOZYCJI SZEFA - 04-06-1945
PUBP TCZEW BRAK P.O. KIEROWNIKA - 13-08-1945
PUBP SOPOT BRAK STARSZY REFERENT P.O. KIEROWNIKA - 01-04-1946
WUBP GDAŃSK KIEROWNICTWO INSPEKTOR - 01-02-1948
WUBP LUBLIN KIEROWNICTWO INSPEKTOR - 02-08-1948
WUBP KIELCE BRAK ZASTĘPCA SZEFA - 11-12-1950
WUBP KIELCE BRAK SZEF - 12-11-1952
MBP WARSZAWA BRAK DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR - 10-09-1954
WUBP LUBLIN BRAK ZASTĘPCA SZEFA - 11-10-1954
WUdsBP LUBLIN BRAK ZASTĘPCA KIEROWNIKA - 01-01-1955
KW MO LUBLIN BRAK STARSZY INSPEKTOR SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA - 28-11-1956
KW MO LUBLIN BRAK II ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA - 01-10-1957
KW MO LUBLIN BRAK I ZASTĘPCA KOMENDANTA DS.BEZPIECZEŃSTWA płk 01-06-1960 31-03-1966
.