Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Witold
Nazwisko: Dembiński
Miejsce urodzenia: Suwałki
Data urodzenia: 24-07-1929
Imię ojca: Józef
Imię matki: Melania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Dembiński w 1959 roku został odnotowany przez SB z Wydz. II MO m.st. Warszawy z powodu odmowy powrotu z Austrii oraz podejrzenia zwerbowania przez amerykański kontrwywiad CIC (Counter-Intelligence Corps). IPN BU 0205/244 (259/U).
Zarejestrowany 7.10.1971 przez Wydz. III Departamentu I MSW do Segregatora Materiałów Wstępnych (SMW) krypt. "Krater" nr 136/III/71. W czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki wytypowany na kandydata na współpracownika wywiadu. Miał być wykorzystywany do rozpracowywania amerykańskich służb specjalnych. "Wykpił się" i odmówił podjęcia współpracy. Opracowywanie kandydata zakończono 10.02.1973 , a materiały złożono do archiwum pod sygn. J-142. IPN BU 01069/123 (J-142).
Informacja z kartoteki meldunków operacyjnych Dep. II MSW. Jerzy Dembiński po odmowie współpracy z wywiadem, został wpisany do indeksu osób niepożądanych w PRL. Wykreślony z indeksu w 1977 roku (meldunek operacyjny nr 51/84 Wydz. II SUSW z 23.02.1984). Zapisy w kartotece meldunków operacyjnych Dep. II MSW.
Materiały ewidencyjne Biura „B” MSW w Warszawie. Według zapisów kartotecznych Jerzy Dembiński w dniu 29.06.1972 spotkał się z „figurantem” ps. „Dąbek”, natomiast w dniach 25.05, 7.07, 14.07 i 9.09.1984 przebywał w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
Jerzy Dembiński w latach 1983-1987 był rejestrowany przez Wydz. V Biura „C” MSW, który zajmował się zbieraniem, ewidencjonowaniem i systematyzowaniem informacji o osobach, instytucjach i organizacjach prowadzących „wrogą” działalność przeciwko państwom socjalistycznym oraz dysponował komputerową kartoteką Połączonego Systemu Danych o Przeciwniku (PSED), która była zarządzana przez KGB w Moskwie. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Według meldunku operacyjnego nr 12/84 Wydz. II WUSW Ostrołęka z 15.05.1984 Jerzy Dembiński był podejrzany o współpracę z amerykańskimi służbami specjalnymi. Informacja z kartoteki meldunków operacyjnych Dep. II MSW.
Jerzy Dembiński, wówczas posiadający obywatelstwo USA, 27.01.1984 został zarejestrowany pod nr 39744 przez Wydz. II SUSW w Warszawie do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "George". Inwigilowany przez SB jako podejrzany o "prowadzenie działalności wykraczającej poza ogólnie przyjęte normy handlowe" oraz o kontakty z obcymi służbami specjalnymi. Kwestionariusz 22.02.1984 przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS). Miejsce jego pobytu 13.10.1984 zostało poddane tajnemu przeszukaniu. Sprawę zakończono 12.12.1988 i materiały złożono do archiwum pod sygn. 9952/II. IPN BU 0258/266 (9952/II) oraz kartoteka meldunków operacyjnych Dep. II MSW.
Wpisany na wniosek Wydz. II SUSW w czerwcu 1988 na 10 lat do indeksu osób niepożądanych w PRL pod zarzutem prowadzenia działalności sprzecznej z "interesami politycznymi i gospodarczymi PRL" oraz podejrzenia o "współpracę ze służbami specjalnymi USA". Wykreślony z indeksu 29.11.1989. Materiałów o sygn. N-072418 brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
.