Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Edward
Nazwisko: Dziwisz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 27-01-1956
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
• Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
• Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
• Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
Polak Wojciech, Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003.

 Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Od dnia 17.02.1981 Adam Dziwisz, wówczas 25-letni elektryk, figuruje w materiałach ewidencyjnych i zapisach SB z Wydz. III "A" KW MO w Gdańsku z roku 1981: "Wymieniony w okresie strajku w sierpniu 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego w Fabryce Urządzeń Okrętowych >Techmet<. Następnie wchodził w skład prezydium Komitetu Założycielskiego NSZZ >Solidarność< w tym zakładzie. Od grudnia 1980 r. wchodzi w skład Komisji Zakładowej NSZZ >Solidarność< [w FUM]". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta operacyjne SB z Wydz. V KW MO w Gdańsku z lat 1981-1982 zawierają m.in. materiały dotyczące szeregu działaczy NSZZ "Solidarność". Adam Dziwisz, wówczas pracujący w zakładach „Techmet” w Pruszczu Gdańskim, jest wymieniony w wykazie osób ukaranych za udział w zajściach ulicznych w Gdańsku w dniu 31.08.1982. W/w został skazany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń na grzywnę 12 tys. zł - zamienioną następnie na 60 dni aresztu (na podstawie art. 50 ust. 1 dekretu o stanie wojennym). IPN Gd 0207/11 (156/11) oraz zapisy ewidencyjne.
Adam Dziwisz figuruje w księdze ewidencji żołnierzy rezerwy powołanych jesienią 1982 r. na "ćwiczenia" do wojskowego obozu internowania w Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany w dniu 5.11.1982 został przydzielony do 7 kompanii pontonowej. Zwolniony z ww. obozu w dniu 3.02.1983. IPN By 674/7.
Akta paszportowe Adama Dziwisza prowadzone przez Wydz. Paszportów KWMO w Gdańsku. W czerwcu 1980 na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 5 ustawy o paszportach z 17.06.1959 otrzymał on odmowę otrzymania wpisu w dowodzie osobistym - umożliwiającego wyjazd do "Krajów Demokracji Ludowej". Powodem tej odmowy była utrata dowodu osobistego z pierwotnym wpisem. W uzasadnieniu zapisano, że w/w „powinien odczuć konsekwencje zagubienia czy też kradzieży [dowodu], gdyż dowód osobisty utracił 10.05.1980, a już chce mieć nowy wpis”. IPN Gd 645/151178 (EAGD 151178).
.