Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Troć
Miejsce urodzenia: Sławatycze
Data urodzenia: 20-03-1963
Imię ojca: Arseniusz
Imię matki: Larysa
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Kodeń (powiat bialski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
14.09.1985, podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej, zarejestrowany w Centralnym rejestrze nieoficjalnych współpracowników WSW pod nr 3939 jako TW ps. "Orzeł" przez Wydz. WSW JW MSW w Białymstoku. Pozyskany do zadań "profilaktyki" i "rozpoznania stanów zmiennych (...) pod kątem ustalania powiązań z k.[rajami] k.[apitalistycznymi], klerem i elementu antypol.[skiego] oraz zdarzeń godzących w gotowość bojową pododdziałów". Współpracę rozwiązano dnia 13.04.1987, w związku z przejściem J. Trocia do rezerwy. Według adnotacji oficera WSW JW MSW, Jerzy Troć nie wyraził zgody na kontynuowanie współpracy z SB po odbytej służbie. Materiały dot. TW "Orzeł" nr rej. 3939 (tj. Kartę osobową tajnego współpracownika, Zobowiązanie do współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego z dn. 14.09.1985, Oświadczenie o zwolnieniu ze współpracy z dn. 13.04.1987) przesłano do Sekcji "C" WZO WUSW w Białej Podlaskiej i złożono w archiwum pod sygn. 1461/Iw. Karta Mkr-2 z Kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; Karta Mkr-2 z Kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Lublin-Biała Podlaska-Chełm-Zamość; Księga nr 1 Wydz. WSW JW MSW Białystok - zapis pod poz. 84, Księga nr 2 Wydz. WSW JW MSW Białystok - zapis pod poz. 2, Centralny rejestr nieoficjalnych współpracowników WSW JW MSW - zapis pod poz. 3939, Dziennik archiwalny akt działu I WUSW Biała Podlaska - zapis pod poz. 1461/w, akta o sygn. IPN Lu 00119/559 (1461/Iw).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Sąd Apelacyjny w Lublinie II Wydział Karny, w sprawie o sygn. akt II AKa 183/13, orzeczeniem z dnia 13.11.2013 r. zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego w Lublinie (sygn. akt IV K 14/12) z dnia 11.06.2013 r., stwierdzając, że Jerzy Troć złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym w dniu 18.01.2008 r. stwierdził, że nie współpracował on z organami bezpieczeństwa państwa PRL w rozumieniu art. 2 ustawy lustracyjnej (tekst jednolity D. U. z 2013 r., poz. 1388) oraz, że nie pracował i nie pełnił służby w tych organach. Orzeczenie jest prawomocne.

.