Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Małgorzata Irena
Nazwisko: Więckowska
Nazwisko rodowe: Podwórna
Miejsce urodzenia: Świdnica
Data urodzenia: 28-12-1958
Imię ojca: Roman
Imię matki: Erika


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Nowy Wiśnicz (powiat bocheński) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W 1979 zezwolenie na "pływanie morskie" przez KWMO w Krakowie (GC 2319/IV/1/79). Karta E-59 z kartoteki osób dopuszczonych do MOB KWMO Kraków - dział pływania morskie.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 633/14 zarządzenie z dnia 29.05.2015 dotyczące Małgorzaty Więckowskiej – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.