Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Maciej
Nazwisko: Rodziewicz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 28-04-1961
Imię ojca: Bohdan
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta w Starogardzie Gd. orzeczeniem (677/81) z 18.12.1981 uznało R. Rodziewicza winnym tego, że „15.12.1981 w Gdańsku w Stoczni im. Lenina brał udział w strajku” skazując go na karę 2 miesięcy aresztu zasadniczego, pokrycie kosztów postępowania oraz przepadek przepustki. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gd. wyrokiem (II Kws. 16/81) z 31.12.1981 skazał ww. za powyższy czyn na karę 1 miesiąca aresztu zaliczając na poczet orzeczonej kary areszt od 17 do 31.12.1981 oraz zwolnił ww. od uiszczenia opłaty sądowej, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa". Sąd Wojewódzki w Gdańsku (III Ko. 10/82) z powodu "niedopuszczalnego" rozpoznania sprawy w jednoosobowym składzie 6.01.1982 uchylił powyższy wyrok przekazując sprawę do ponownego rozpoznania w innym składzie. SR w Starogardzie Gd. wyrokiem (II Kws. 6/82) z 16.01.1982 skazał ww. na karę 1 miesiąca aresztu zaliczając na poczet orzeczonej kary areszt od 17.12.1981 do 16.01.1982. IPN Gd 48/16
.