Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Stefan
Nazwisko: Pieńkowski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 11-05-1953
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Daniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grzegorz Pieńkowski, wówczas zatrudniony jako adiunkt (geolog) w Instytucie Geologicznym w Warszawie, w dn. 21.08.1981 został zarejestrowany pod nr. 31820 przez Wydz. III A-1 KSMO w Warszawie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Replika". Inwigilowany przez SB z powodu działalności w Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". W dn. 24.10.1983 sprawę przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Replika". W sprawie wykorzystano materiały "T" (z podsłuchu) oraz materiały z KWMO w Radomiu. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 8215/II. Materiałów o sygn. 8215/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Od 30.05.1983 inwigilowany przez SB z Wydz. V-1 SUSW w Warszawie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Jezuita" nr rejestracyjny 40639 z powodu "wrogiej działalności w środowiskach". Podstawą założenia kwestionariusza były materiały agenturalne od tajnych współpracowników. Kontrolowany z uwagi „na możliwość podjęcia nielegalnej działalności w przyszłości”. W kwietniu 1986 akta złożono do archiwum pod sygn. 9040/II. Materiały o sygn. 9040/II zniszczono 04.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Grzegorz Pieńkowski występuje w aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Teby 5" (nr rejestr. 68132) dotyczącego pracownika Ambasady Szwajcarii w Warszawie. Materiały kwestionariusza prowadzonego w latach 1981-1989 złożono do archiwum pod sygn. 55463/II. IPN BU 0248/68 (55463/II).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 30 kwietnia 2020 r. w sprawie o sygn. Ppl Wa 1034/19/1 dotyczące Grzegorza Pieńkowskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.