Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Rozberg
Miejsce urodzenia: Cierzpięty
Data urodzenia: 19-10-1949
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Gertruda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta nadzoru Akta w sprawie zorganizowania strajku przez KZ NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa "Transbud" w Gdyni 14.12.1981. Śledztwo prowadzone od 19.12.1981 przez Wydz. Śledczy KMMO w Gdyni zakończono 25.12.1981. H. Rozberg objęty aktem oskarżenia sporządzonym 25.12.1981 przez PMW w Gdyni, która zarzuciła ww., że „14.12.1981 w godzinach rannych w czasie obowiązywania stanu wojennego służąc w jednostce zmilitaryzowanej tj. PT-SB "Transbud" Gdańsk Oddział 3 w Gdyni odmówił wykonania polecenia-rozkazu wydanego mu kilkakrotnie służbowo przez kierownika jednostki w przedmiocie podjęcia i wykonania obowiązku pracy oraz że 14-18.12.1981 będąc aktywnym członkiem NSZZ »Solidarności« (…) nie odstąpił od udziału w tej działalności i w tych dniach wszedł w skład komitetu strajkowego ww. jednostki zmilitaryzowanej, organizował i kierował strajkiem osób pełniących w niej służbę”. IPN Gd 267/6835 (3746/84/19)
Akta sądowe SMW w Gdyni wyrokiem z 31.12.1981 skazał ww. na karę 1 roku pozbawienia wolności, opłatę sądową oraz pokrycie 1/14 kosztów postępowania w sprawie za to, że „w dniach 14-18.12.1981 będąc aktywnym członkiem NSZZ >Solidarność< (…) nie odstąpił od udziału w tej działalności i w tych dniach, wchodząc w skład Komitetu Strajkowego jednostki zmilitaryzowanej, PT-SB >Transbud< w Gdańsku Oddział III w Gdyni, organizował i kierował strajkiem osób pełniących w niej służbę”. Sąd Najwyższy–Izba Wojskowa w Warszawie wyrokiem z 22.02.1982 częściowo uwzględnił rewizję PMW w Gdyni i w związku z rewizją obrońcy zmienił zaskarżony wyrok przyjmując kwalifikację czynu z „art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym z jednoczesnym przyjęciem przepisu art. 46 ust. 2 tegoż dekretu za podst. wymiaru kary” warunkowo zawieszając wykonanie kary na 3 lata i z pow. zmianami wyrok utrzymał w mocy, obciążył ww. kosztami postępowania odwoławczego i opłatą. IPN Gd 253/9202-9204 (3958/91/3626-3628).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej z 19.12.1981 w związku z prowadzonym postępowaniem Pm.Śl. 18/82 za to, że „14.12.1981 o godz. 6:30 jako pracownik Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Budownictwa >Transbud< w Gdańsku Oddział w Gdyni będąc poinformowany o tym, że Przedsiębiorstwo to zostało zmilitaryzowane na mocy dekretu z 12.12.1981 odmówił wykonania polecenia wydanego mu służbowo przez Dyrektora tego Przedsiębiorstwa w przedmiocie podjęcia i wykonania obowiązku pracy” oraz za to, że „14-18.12.1981 będąc członkiem NSZZ »Solidarności«, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w tej działalności i w tych dniach wszedł w skład komitetu strajkowego ww. przedsiębiorstwa”. Ww. w AŚ w Gdańsku przebywał od 21.12.1981 do 25.02.1982. IPN Gd 161/346 (38/151)
Akta paszportowe H. Rozberg dwukrotnie, 24.01.1984 i 10.08.1984 otrzymał odmowy na wyjazd na pobyt stały do RFN wniesione przez Naczelnika Wydz. Paszportów KWMO/WUSW w Gdańsku. 1.09.1984 złożył odwołanie do Biura Paszportów MSW w Warszawie, które po rozpatrzeniu 2.10.1984 decyzję wydaną 10.08.1984 utrzymało w mocy. IPN Gd 645/174532 (EAGD 174532)
.