Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Helena
Nazwisko: Sewerynowicz
Nazwisko rodowe: Czerwińska
Miejsce urodzenia: Jamiołki-Rawki
Data urodzenia: 10-07-1931
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) Materiały dotyczące strajku w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu w czerwcu 1976, po którym nastąpiły zwolnienia dyscyplinarne z pracy oraz kary nagany wobec biorących w nim udział. H. Sewerynowicz, aktywna inicjatorka przerwy w pracy, która 25.06.1976 wtargnęła do Wydz. Narzędziowni i usiłowała wyłączyć główne zasilanie prądu, 1.07.1976 została zwolniona z pracy w trybie natychmiastowym z 7 innymi osobami. Nie przyjęła wypowiedzenia. Od powyższego zwolnienia ww. i inne osoby złożyły odwołania do Terenowej Komisji Odwoławczej przy Prezydencie Miasta Grudziądza. 21.08.1976 ww. została zarejestrowana do SOS "Odlewnia". Materiały 24.09.1976 złożono do archiwum pod sygn. 104/II. IPN By 081/61 (104/II)
Teczka Pracy Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy TW pseud. "Żeglarz" znajduje się Notatka służbowa nr 8/76 z 26.07.1976 dot. przerwy w pracy pracowników fizycznych na Wydz. Z-11 Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu, w tym informacja dot. H. Sewerynowicz „żądającej starych norm i nowych stawek”. Ww. i 2 inne osoby dwukrotnie podjęły próbę wyłączenia maszyn na Wydz. Narzędziowni poprzez odcięcie głównego dopływu prądu do hali. IPN By 001/348 t. 4 (2486/I)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] H. Sewerynowicz 21.12.1976 rejestrowana pod nr 2518 przez Wydz. III KWMO w Toruniu do SOS krypt. „Ruda” nr 2458. 27.12.1976 SOS przerejestrowano na SOR z zachowaniem kryptonimu. "Figurantka aktywnie angażowała się w działalność grudziądzkich organizacji antysocjalistycznych w okresie istnienia NSZZ >Solidarność<". Materiały złożone do archiwum 18.10.1982 pod sygn. 812/II, zniszczono 30.01.1990. Materiałów o sygn. 812/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.