Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Wieczorkiewicz
Miejsce urodzenia: Wygnanka
Data urodzenia: 01-04-1953
Imię ojca: Florian
Imię matki: Cecylia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta w Starogardzie Gd. orzeczeniem (333/82) z 5.05.1982 uznało S. Wieczorkiewicza winnym tego, że „3.05.1982 ok. godz. 18 w centrum Gdańska uczestniczył w akcji protestacyjnej oraz wznosił wrogie okrzyki pomimo obowiązującego stanu wojennego”, skazując na karę 2 miesięcy aresztu zasadniczego i pokrycie kosztów postępowania. Ww. 5.05.1982 wniósł odwołanie do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim prosząc o zamianę kary 2 miesięcy aresztu na karę pieniężną. Sąd wyrokiem (II Kws. 83/82) z 14.06.1982 skazał ww. za powyższy czyn na karę 2 miesięcy aresztu zaliczając na poczet orzeczonej kary pobyt w ZK od 3.05.1982 do 14.06.1982 oraz zwolnił ww. od uiszczenia opłaty sądowej, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. IPN Gd 48/89 (Wp 67/82)
.