Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Antoni
Nazwisko: Gacek
Miejsce urodzenia: Bystrzyca Kłodzka
Data urodzenia: 12-06-1960
Imię ojca: Jan
Imię matki: Gabriela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Adam Gacek został internowany na mocy Decyzji nr 1519 z dn. 17.02.1982 w związku z podejrzeniem, iż "prowadzi działalność, która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych". Decyzją nr 669 z dn. 30.06.1982 internowanie uchylono. IPN Wr 040/755 (IV-3751/618)
Akta internowanego Podczas internowania Adam Gacek przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie. IPN Wr 30/357 (102/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Adam Gacek został zarejestrowany przez Wydz. V KWMO Wrocław do nr 44002 w dn. 15.03.1982 w ramach SOR krypt. "Kornik" założonej "na fakt druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ »S«". W/wym. wyrejestrowano ze sprawy w dn. 17.03.1983. Mat. o sygn. II-103209 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.