Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan
Nazwisko: Doniecki
Miejsce urodzenia: Skarżysko-Kamienna
Data urodzenia: 02-10-1944
Imię ojca: Edward
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Bogdan Doniecki został internowany na mocy Decyzji nr 1665 z dn. 28.04.1982 w związku z podejrzeniem, iż "prowadzi działalność, która narusza obowiązujący porządek prawny". Decyzją nr 856 z dn. 23.07.1982 internowanie uchylono. IPN Wr 040/899 (IV-3751/763)
Akta internowanego Podczas internowania Bogdan Doniecki przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. IPN Wr 30/808 (341/82)
Sprawa Operacyjnego Wyjaśnienia [SOW] Rejestrowany w dn. 30.01.1984 w ramach SOW krypt. "Werbownik" (nr rej. 3523). Jako powód prowadzenia sprawy podano "wr.[oga] dz.[iałalność] polit.[yczna]". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.