Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Urszula
Nazwisko: Egrowska
Nazwisko rodowe: Egrowska
Miejsce urodzenia: Strychno
Data urodzenia: 20-08-1952
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Urszula Egrowska figuruje w aktach internowania wytworzonych w KW MO we Wrocławiu w roku 1982. Urszula Egrowska, w latach 1981-1982 wiceprzewodnicząca NSZZ „Solidarność” w zakładach PAFAWAG we Wrocławiu, została internowana na podstawie decyzji KW MO nr 1775 z dn. 19.05.1982. W uzasadnieniu internowania zapisano, że w/wym. "narusza obowiązujący porządek prawny". Zwolniona w dn. 05.07.1982 na mocy decyzji nr 708 z dn. 30.06.1982. IPN Wr 040/1004 (IV-3751/872).
Urszula Egrowska figuruje jako internowana w aktach wytworzonych w Areszcie Śledczym w Suwałkach w roku 1982. Podczas internowania Urszula Egrowska przebywała wraz z innymi internowanymi kobietami w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi (od dnia 20 maja 1982 do 5 lipca 1982). IPN Bi 53/17.
.