Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Urszula
Nazwisko: Egrowska
Nazwisko rodowe: Egrowska
Miejsce urodzenia: Strychno
Data urodzenia: 20-08-1952
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowana na podstawie Decyzji nr 1775 z dn. 19.05.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż w/wym. "narusza obowiązujący porządek prawny". Zwolniona w dn. 05.07.1982 na mocy Decyzji nr 708 z dn. 30.06.1982. IPN Wr 040/1004 (IV-3751/872)
Akta internowanego Podczas internowania Urszula Egrowska przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi (od 20.05.1982). IPN Bi 53/17
.