Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Dębski
Miejsce urodzenia: Siedlce
Data urodzenia: 10-07-1926
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne. Zbigniew Dębski w rezultacie anonimowego doniesienia podejrzany był o wywiezienie do Anglii materiałów szpiegowskich. Podejrzenia nie zostały potwierdzone. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 225/II, a następnie zniszczono. Materiały o sygn. 225/II zniszczono w styczniu 1984. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały dotyczące typowania i uzgadniania kandydatów do wykonania prac obronnych stanowiących tajemnicę państwową w Biurze Projektów Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego "VITRO ER PROJEKT" w Warszawie. W aktach znajduje się pismo zastępcy naczelnika Wydziału II Biura „C” MSW do zastępcy naczelnika Wydziału „C” KSMO z dnia 16.08.1982 roku dotyczące Zbigniewa Dębskiego, który „w 1964 roku podejrzany był o wywóz do Anglii materiałów o charakterze szpiegowskim. Prowadzone rozpracowanie nie potwierdziło zarzutów stawianych w anonimie”. Na karcie ewidencyjnej E-15 widnieje informacja, że Zb. Dębski podejrzany był w latach 1964/1965 o szpiegostwo i udział w napadzie w 1964 roku na kasjerkę CDT-u (sprawa kryptonim „P-64”). Zarzutów nie potwierdzono. IPN BU 0743/1439 (EO-03031/82).
.