Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Józef
Nazwisko: Erdt
Miejsce urodzenia: Oława
Data urodzenia: 23-04-1950
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. "podejrzenia o wrogą propagandę pisaną". Mat. o sygn. II-98935 zniszczono w 1984 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Akta dot. internowania A. Erdta. W aktach zachowały się: odwołanie ww. od internowania, decyzja o uchyleniu internowania oraz świadectwo zwolnienia internowanego. IPN Wr 040/207 (IV-3751/58)
Akta internowanego Akta dot. A .Erdta internowanego w okresie od 19.12.1981 do 25.05.1982, początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a od 24.12.1981 w Zakładzie Karnym w Nysie. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "prowadzi działalność wywołującą niezadowolenie społeczne i naruszenie porządku publicznego". IPN Wr 30/825 (246/82)
Akta paszportowe W aktach zachowało się Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do KDL (krajów demokracji ludowej) i wszystkich KK (krajów kapitalistycznych) w okresie od 01.01.1982 do 31.12.1985 wydane przez Wydz. II KW MO we Wrocławiu. W uzasadnieniu zastrzeżenia podano, iż A. Erdt to "aktywny działacz ekstremy NSZZ >Solidarność<, tendencyjnie i wrogo ustosunkowany do ustroju i rządu PRL. Internowany od 19.12.81". EAWR 162027
.