Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Fik
Miejsce urodzenia: Mysłowice
Data urodzenia: 15-11-1942
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 13.12.1981 Jerzy Fik - zatrudniony w Kopalni Węgla Kamiennego "Mysłowice" jako elektromonter i "etatowy działacz" NSZZ "Solidarność" - został internowany decyzją komendanta KM MO w Mysłowicach nr M–54/82. Powód internowania: "Organizator wszelkich akcji strajkowych i protestacyjnych" w kopalni i mieście Mysłowice. W Ośrodku Odosobnienia w Kokotku, a następnie w Zabrzu przebywał do 8.03.1982. Ponownie internowany od 30.08.1982, zwolniony 15.10.1982. Powód ponownego internowania: „podejrzany o tworzenie nielegalnych struktur związkowych i utrzymywanie kontaktów z podziemiem >Solidarności<”. Akta te złożono do archiwum Wydziału „C” KW MO w Katowicach - pod sygnaturą 39258/II. IPN Ka 043/255 t. 1-2 (39258/II), IPN Ka 42/152 (4/81), IPN Ka 39/41 (3/82), IPN Ka 42/153 (16/82).
.