Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Arkadiusz Marek
Nazwisko: Wrzoszczyk
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 19-07-1970
Imię ojca: Marek
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wicestarosta Starostwo Powiatowe Kraków (powiat krakowski) 21-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. EAKR 231729 z kartoteki paszportowej WUSW Kraków; akta o sygn. IPN Kr 37/231729 (EAKR 231729).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 620/14 zarządzenie z dnia 29.04.2015 r. dotyczące Arkadiusza Wrzoszczyka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.