Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksandra
Nazwisko: Tryszczyło-Pacałowska
Nazwisko rodowe: Tryszczyło
Miejsce urodzenia: Hrubieszów
Data urodzenia: 21-04-1939
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zabezpieczenie operacyjne/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOR] Poddana inwigilacji jako podejrzana o „wejście w kontakt ze służbami specjalnymi krajów kapitalistycznych”, gdy na jej konto wpłynęły pieniądze z zagranicy. Podejrzenia nie zostały potwierdzone. Materiały sprawy złożone 3.03.1982 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Płocku pod nr. 585/II zostały komisyjnie zniszczone (data nieznana). Materiały o sygn. 585/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowana od 13.12.1981 do 26.03.1986 decyzją komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku, ponieważ zagrażałaby „bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu przez to, że organizowałaby strajki oraz manifestacje”. Osadzona najpierw w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów, a od 15.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. IPN Bi 48/15, IPN Po 161/1.
Akta internowania Internowana na wniosek Wydz. V KWMO w Płocku za prowadzenie „wrogiej działalności” w NSZZ „Solidarność”. Materiały dotyczące internowania zostały złożone w archiwum Wydz. „C” KWMO w Płocku 22.03.1983 przez Wydział Śledczy pod nr. 58/III. Materiałów o sygn. 58/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Objęta kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. „Badacze”, prowadzonego przy sprawie obiektowej o tym samym krypt. dotyczącej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku (SO „Badacze” zarejestrowana 10.09.1979 pod nr. 4423). KE przekwalifikowano 15.09.1982 na SOR krypt. „Ola”. Rozpracowanie dotyczyło byłych działaczy NSZZ „Solidarność”, którzy po zwolnieniu z internowania rozpoczęli podziemną działalność związkową. Sprawa została zakończona z powodu emigracji do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Materiały złożone 3.05.1983 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Płocku pod nr. 724/II zostały komisyjnie zniszczone (data nieznana). Materiały o sygn. 724/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczo-ewidencyjnych
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowana operacyjnie jako podejrzana o współpracę z obcym wywiadem. Zarzuty nie znalazły potwierdzenia. Materiały sprawy złożone 5.07.1989 w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku pod nr. 1859/II zostały komisyjnie zniszczone (data nieznana). Materiały o sygn. 1859/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.