Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Wojtaszewski
Miejsce urodzenia: Greiswald
Data urodzenia: 31-12-1944
Imię ojca: Józef
Imię matki: Cecylia
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku takich obozów powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003.

 Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Od dnia 5.01.1980 Ryszard Wojtaszewski - elektromechanik zatrudniony w Stoczni Gdańskiej - był zarejestrowany pod numerem 30398 i operacyjnie kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Tablica” (nr rej. 30290). Sprawa ta była prowadzona od 17.12.1979 przez SB z Wydz. III A KW MO w Gdańsku. Powód tej kontroli: „Inspirator przerwy w pracy”. Prowadzenie sprawy zakończono 21.05.1980 „poinformowaniem władz politycznych >H<”. Jej materiały przekazano do archiwum Wydziału „C” KW MO w Gdańsku - pod sygnaturę 16891/II. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Ryszard Wojtaszewski figuruje w "księdze ewidencji żołnierzy rezerwy" - powołanych na "ćwiczenia" do wojskowego obozu internowania (JW 1636) działaczy NSZZ "Solidarność" na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Został tam powołany dn. 5.11.1982 i przydzielony do 7 kompanii pontonowej. Zwolniony z ww. obozu dnia 3.02.1983. IPN By 674/7.
.